Panjebar Semangat

Kebangsaan dan Kebajikan Manusia Jawa

September tahun 1933, ketika dr. Soetomo mendirikan majalah berbahasa Jawa, Panjebar Semangat, tujuannya adalah menyebarkan semangat kebangsaan dalam bahasa yang paling...
Okky Madasari Okky Madasari
2 min read